Knjigovodstvene usluge

Obavljamo sljedeće usluge: 

 • Financijsko knjigovodstvo
 • Knjige U-RA/I-RA
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Dugotrajna imovina
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Proizvodnja
 • Obračun plaća
 • Kadrovska evidencija
 • Obračun dohotka
 • Izrada i obračun putnih naloga i dnevnica na terenskom radu
 • Blagajničko poslovanje
 • Porezne evidencije
 • Izrada godišnjih financijskih izvještaja
 • Fakturiranje računa
 • Usluge vođenja platnog prometa
 • Usluge savjetovanja za vrijeme poslovanja
 • Usluge savjetovanja pri pokretanje poslovanja

Poslovanje temeljimo na Međunarodnim računovodstvenim standardima, Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja, Zakona o računovodstvu te primjeni ostalih zakona i propisa Republike Hrvatske.

Knjigovodstveni servis Aktiva

Knjigovodstveni servis Aktiva

Knjigovodstveni ured

Knjigovodstveni ured

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Prvi mjesec poslovanja gratis

Prvi mjesec poslovanja gratis